SH Eelteknik Anderst1248s (3)

Vi har programmerat styrsystemet PLC för massa- och pappersindustrin BIM-Kemi. PLC-teknik möjliggör en lättanvänd och säker styrning för processindustrin. Genom frekvensstyrda motorer, exempelvis styrda pumpar, motorer och ventiler kan olika moment i elektroniken och tillverkningen ske per automatik. Således kan PLC-systemet se till att rätt arbetsmaterial hamnar på rätt plats i rätt tid och svara för att föra bort färdigarbetat material.

Canva Crumpled Paper