Mobil 4

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB, Organisationsnummer: 556665-0973, Gatuadress: Tollestorpsvägen 14, 443 61 Stenkullen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du själv lämnar in till oss och ansvarar för behandling av dessa. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi lagrar dina uppgifter i våra egna IT-system och kundregister eller mejlprogram för att kunna ge dig bästa service och för att underlätta kontakten om du anlitar oss flera gånger. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Exempel på personuppgifter som kan samlas in om dig som kund är namn, adress, telefonnummer, mejladress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid kontakter angående en offert, ett meddelande eller en jobbansökan.
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
  • Vid analyser och kartläggning av beteendemönster på hemsidan för att ge relevant information.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är relevant för ändamålet eller så länge vi är skyldiga enligt lag att göra det. När det gäller till exempel bokföringslagen kräver skatteverket en lagring i 8 år. När det inte längre är aktuellt att spara dina uppgifter rensas de från våra register antingen manuellt eller via programmets funktion med avidentifiering.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delas dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, elektronisk fakturering och betallösningar. Detta sker endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi delar även dina uppgifter med statliga myndigheter som skatteverket och polisen om vi är skyldiga att göra det.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter har tillgång till systemet. Vårt affärssystem är molnbaserat och utvecklas och uppdateras kontinuerligt med de senaste lösningarna inom datasäkerhet.

Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

När det gäller frågor angående hantering av personuppgifter, registerutdrag och liknande kontaktas IT-ansvarige på företaget maja.t@ael-lerum.se

Denna policy kommer att uppdateras och förändras efter behov och ändrad lagstiftning på området.

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2020-08-11.