Istock 996496112

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att vi ska åstadkomma positiva förändringar ser vi att de små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Vi arbetar kontinuerligt med att hushålla med material och resurser under alla våra uppdrag. Vi arbetar även internt med att i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt att integrera miljöfrågor i vårt utbud av produkter och tjänster.