SH Elkedjan 2020Mar10 00379Br S

ID06 för en säkrare arbetsplats

Vi använder oss av ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – ID06 används för en ökad säkerhet på arbetsplatsen, för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt för att stärka den sunda konkurrensen.