Solceller 7

Solceller

Tyst, miljövänligt och oändligt.

En lönsam och miljövänlig investering

Vi erbjuder färdiga lösningar för solcellsanläggningar. Tillsammans med Elkedjan och GermanSolar finns vi till hands som en stabil och långsiktig partner som finns nära dig även för service och support efter installation. Med lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi erbjuder vi rådgivning, planering, kalkylering och installation av din solcellsanläggning. En investering i solceller är bra för både dig och miljön. Med en egen solcellsanläggning sänker du dina driftskostnader och producerar förnybar solenergi. Vid investering i förnybar energi finns möjlighet för både privatpersoner, offentliga organisationer och företag att få olika slags statliga stöd och bidrag.

Du behöver ett tak

Tillsammans tar vi fram en skräddarsydd lösning som passar dina förhållanden och ditt tak. Geografiskt läge, lutning, väderstreck och skuggning har inverkan på mängden förnybar el som är möjlig att producera. Vi hjälper dig räkna på hur mycket el du skulle kunna producera med solceller på taket. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och en högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på cirka 10-12 år kan du dessutom räkna med många år av ren vinst. Egenproducerad el som du inte använder själv kan du sälja vidare till elbolag. Genom olika batterilösningar kan du även lagra elen från dina solceller och använda den när solen inte visar sig.

Aktuella krav och stöd

Vissa kommuner kräver att du söker bygglov för en solcellsanläggning. Ta kontakt med din kommun för att se om du behöver bygglov. För aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd, besök energimyndigheten.se. Du ansöker om stöd hos Länsstyrelsen eller Boverket. Hör av dig med en offertförfrågan så att vi kan komma i kontakt med dig. Om du har ett solcellsbidrag från Länsstyrelsen och vill utnyttja det meddelar du oss. Därefter får du en offert med eventuellt ROT-avdrag inräknat.

Offertförfrågan