Rexel3222 (1)

GARO

Garos laddboxar är enkla och säkra, utformade för både privata hushåll och parkeringsplatser som kräver fler laddboxar. Det finns varianter för att passa alla behov. Ett system av laddboxar kan göras genom gruppbildningar där ett antal  laddboxar kan kopplas ihop via en master enhet med Wifi.kort.

Rexel3222

GARO

Garos laddboxar är enkla och säkra, utformade för både privata hushåll och parkeringsplatser som kräver fler laddboxar. Det finns varianter för att passa alla behov.